შეავსე აპლიკაცია

  თუ გსურს შენს წარმატებაზე და ჰარმონიულ, საინტერესო ცხოვრებაზე ვიმუშაოთ გამოდი კონტაქტზე და გულდასმით შეავსე ანკეტა

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.ოჯახური მდგომარეობა

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.გყოლიათ თუ არა წარმატების პირადი ტრენერი

  13. ყოფილხართ თუ არა ფსიქოლოგთან კონსულტაციაზე

  14.

  15.მზად ხართ ერთჯერადი თუ პერიოდული კოორდინაციისთვის:

  16. შეაფასეთ თქვენთვის სასურველი კონდიცია, მზაობა რა თანხას გაიღებდით რომ
  მიგვეღწია მიზნისთვის

  17.

  18.

  19.

  20.

  სასურველია ატვირთოთ სხვადასხვა შინაარსის სამი ფოტო: მარტო, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან ან სამუშაო გარემოში გადაღებული.

  21.
  22.
  23.

  მოწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალობა იქნება დაცული

  აღნიშნული "გაგზავნა" ღილაკის მონიშვნით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით შეთანხმების პირობებს და მზაობას გამოხატავთ თანამშრომლობისთვის.